Uudelleenohjaussäännöt voi asettaa sivutilan juureen .htaccess -nimiseen tiedostoon. Kyseessä on piilotiedosto eli se ei oletusasetuksin näy FTP-asiakasohjelmalla. Suositeltavaa on muokata tiedostoa SSH-komentorivin kautta esim. nano-tekstieditorilla. Huomaathan, että mikäli vastaava tiedosto on jo olemassa ja se sisältää muita ohjaussääntöjä, voi näiden sääntöjen asettaminen väärään kohtaan aiheuttaa sivuston kaatumisen. Konsultoi asiassa tarvittaessa asiakaspalveluamme tai sivustosi toimittajaa.

301-ohjaus jossa ykkosdomain.net halutaan ohjata uudelleen osoitteeseen http://kakkosdomain.net, mukana erikseen www-alidomain: 

RewriteEngine on  
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^ykkosdomain\.net [nc]
RewriteRule ^(.*)$ http://kakkosdomain.net/$1 [r=301,nc,L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.ykkosdomain\.net [nc]
RewriteRule ^(.*)$ http://kakkosdomain.net/$1 [r=301,nc,L]

Alihakemisto-ohjaus jossa kakkosdomain.net halutaan ohjata /public_html/test/ -alihakemistoon:

RewriteEngine on  
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^kakkosdomain\.net
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/test/
RewriteRule ^(.*)$ test/$1 [nc]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.kakkosdomain\.net
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/test/
RewriteRule ^(.*)$ test/$1 [nc]