Microsoft SPLA-skannaus

Ohje Microsoft -lisenssoinnin kartoituksen suorittamiseen tarvittavista toimenpiteistä. Toimenpiteet tulee suorittaa sillä koneella, joka on skannauksen kohteena. Avaa yhteys palvelimelle, ja lataa scripti Pura paketti haluamaasi sijaintiin Avaa komentokehote pääkäyttäjäoikeuksilla: Toiminne avaa komentokehotteen. Navigoi kansioon johon tiedostot on purettu. Esimerkissä tiedostot on purettu kansioon C:\temp\EYScript Aja komento ”cscript EYInventoryScript.vbs /local”. Odota että komento suoritetaan loppuun. Navigoi […]

Lue lisää

INcloud: Instanssin saatavuusalueen tarkistaminen

Tämän ohjeen avulla voit tarkistaa, millä saatavuusalueella Cloud 9 -instanssisi sijaitsee. Kirjaudu ensin hallintapaneeliin osoitteessa https://control.nebulacloud.fi Navigoi valikkoon Compute > Instances Instanssin saatavuusalue on ilmaistu “Availability Zone” -sarakkeessa

Lue lisää

INcloud: Levykuvan siirtäminen INcloud 9-palveluun

Voit siirtää halutessasi työasemaltasi löytyvän levykuvan INcloud9-palveluun ja provisioida siitä uuden instanssin. Korkeintaan 4096MB kokoisen levykuvan siirtäminen INcloud 9-palveluun onnistuu verkkoselaimella Horizon-hallintapaneelin (control.nebulacloud.fi) kautta, mutta ensisijaisesti suositeltu tapa levykuvien siirtämiseen on käyttää OpenStackin Glance-levykuvapalvelun komentorivityökalua (linkki työkalun dokumentaatioon). Komentorivityökalua käyttäessä palveluun siirrettävälle levykuvalle ei ole aiemmin mainittua kokorajoitusta, eli se koskee vain selaimella tehtäviä siirtoja. […]

Lue lisää

INcloud: VPNaaS-yhteyden muodostaminen

Ennen VPN-tunnelin tekoa INCloud 9- ympäristössä tulee olla luotuna Network/Subnet, johon palvelimet ovat kytkettyinä sekä Router, johon Network/Subnet on liitetty. Valitse ylävalikosta: Network-> VPN Valitse IKE Policies -välilehti ja lisää uusi Policy: + ADD IKE POLICY Lisää IKE Policyyn kuvaava nimi ja salaukseen halutut parametrit alasvetovalikoista sekä hyväksy policy ADD -painikkeella. Valitse Ipsec Policies -välilehti […]

Lue lisää

INcloud: NELB-kuormantasaus

NELB:in käyttöönotto tapahtuu kirjautumalla https://control.nebulacloud.fi ja valitsemalla Network-valikosta Nebula Elastic LoadBalancer. Klikkaa Create load balancer-painiketta Anna uudelle kuormantasaajalle vapaavalintainen nimi. Huomaathan että save changes napin painamisen jälkeen automaatio luo NELB-palvelun ja laskutus käynnistyy. Automaatio määrittää NELB-kuormantasaajalle julkiset IP-osoitteet (IPv4 ja IPv6) sekä sisäisen IP-osoitteen. Julkisia IP-osoitteita käytetään nimipalveluissa, joilla ohjataan verkkotunnuksen liikenne kuormantasaajalle. Aloita luodun kuormantasaajan […]

Lue lisää

INcloud: Levytilan käyttö

Volumet ovat vikasietoisilla levyjärjestelmillä sijaitsevaa massamuistia jotka voidaan liittää yhteen palvelimeen kerrallaan. Volume näkyy kovalevynä palvelimelle, ja sitä voi vapaasti käsitellä haluamallaan tavalla (partitiointi, tiedostojärjestelmät, LVM jne). Volumeja voi myös kasvattaa. Useasta volumesta voi käyttöjärjestelmässä tehdä Stripe-menetelmällä yhden isomman loogisen levyjaon, ja volumen voi sen omistavasta palvelimesta jakaa eteenpäin muille palvelimille käyttöjärjestelmästä (NFS/CIFS/iSCSI ym). Levytilan […]

Lue lisää

INcloud: Orkestrointi

Nebulan Cloud 9 orkestrointiominaisuuden avulla on mahdollista automatisoida palveluun tehtäviä resurssien lisäyksiä, muutoksia ja poistoja. Tämä helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti varsinkin toistuvien toimenpiteiden suorittamista. Lisättävät resurssit kuvataan orkestrointipohjaan. Orkestrointipohjan avulla voi muutamalla klikkauksella, jo muutamissa sekunneissa luoda palveluun kokonaisen ympäristön – verkot, reitittimet, instanssit, levytilan ja turvaryhmät. Orkestrointimoduuli tukee OpenStack Heat –orkestrointipohjien (HOT) lisäksi myös Amazon Web Services CloudFormation -pohjia. Orkestrointipohjia […]

Lue lisää

INcloud: Snapshot

SNAPSHOT INSTANSSI Yksittäisestä virtuaalipalvelimesta voidaan ottaa snapshot, jota voidaan käyttää esimerkiksi uusien palvelinten provisioinnnissa. Huomaathan, että levykuvaa ei kannata käyttää varmuuskopiona, sillä se tallentuu samalle fyysiselle laitteelle kuin missä lähdelevy on. Siitä voi olla apua palautustilanteessa esim. inhimillisen virheen jälkeen, mutta ei fyysisen laitevian kohdatessa. Suosituksia ja huomioita Snapshot ei kuluta projektin quotaa. Snapshot ei […]

Lue lisää

INcloud: Windows ja PCI

Useiden virtual PCI-laitteden Hot-Plug toiminta uudelleen käynnistyksen yhteydessä Jossain tapauksissa on huomattu että Windows virtuaalikoneelta on tapahtunut seuraavia ongelmia sammutus ja uudelleen käynnistys yhteydessä.       Jäänyt osa erillisistä volumeista ”Offline” tilaan Windowsissa       Verkkointerfaceilta kadonnut staattinen IP-konfiguraatio Kyseiset oireet saatiin rajattua siihen, että hot-plugina liitetyt laitteet päätyvät saamaan ennen ensimmäistä power cycleä ns. puhtaan […]

Lue lisää