Microsoft SPLA-skannaus

Ohje Microsoft -lisenssoinnin kartoituksen suorittamiseen tarvittavista toimenpiteistä. Toimenpiteet tulee suorittaa sillä koneella, joka on skannauksen kohteena. Avaa yhteys palvelimelle, ja lataa scripti Pura paketti haluamaasi sijaintiin Avaa komentokehote pääkäyttäjäoikeuksilla: Toiminne avaa komentokehotteen. Navigoi kansioon johon tiedostot on purettu. Esimerkissä tiedostot on purettu kansioon C:\temp\EYScript Aja komento ”cscript EYInventoryScript.vbs /local”. Odota että komento suoritetaan loppuun. Navigoi […]

Lue lisää

INcloud: Instanssin käynnistäminen levykuvasta

Joissain tilanteissa on tarpeen korjata asennettua instanssia (virtuaalipalvelinta) käynnistämällä se levykuvasta (ISO-image), esimerkiksi tilanteessa jossa Windows hajoaa päivitysten johdosta eikä käynnisty enää. Tämä onnistuu siirtämällä korjaukseen käytettävä levykuva palveluun, ja tämän jälkeen käynnistämällä instanssi rescue-tilaan halutusta levykuvasta. Palvelimen voi käynnistää rescue-tilassa myös valmiiksi palvelussa olemassa olevilla levykuvilla, eli samoilla joilla uusi instanssi provisioidaan, mutta tällöin […]

Lue lisää

INcloud: Instanssin saatavuusalueen tarkistaminen

Tämän ohjeen avulla voit tarkistaa, millä saatavuusalueella Cloud 9 -instanssisi sijaitsee. Kirjaudu ensin hallintapaneeliin osoitteessa https://control.nebulacloud.fi Navigoi valikkoon Compute > Instances Instanssin saatavuusalue on ilmaistu “Availability Zone” -sarakkeessa

Lue lisää

INcloud: Levykuvan siirtäminen INcloud 9-palveluun

Voit siirtää halutessasi työasemaltasi löytyvän levykuvan INcloud9-palveluun ja provisioida siitä uuden instanssin. Korkeintaan 4096MB kokoisen levykuvan siirtäminen INcloud 9-palveluun onnistuu verkkoselaimella Horizon-hallintapaneelin (control.nebulacloud.fi) kautta, mutta ensisijaisesti suositeltu tapa levykuvien siirtämiseen on käyttää OpenStackin Glance-levykuvapalvelun komentorivityökalua (linkki työkalun dokumentaatioon). Komentorivityökalua käyttäessä palveluun siirrettävälle levykuvalle ei ole aiemmin mainittua kokorajoitusta, eli se koskee vain selaimella tehtäviä siirtoja. […]

Lue lisää

INcloud: VPNaaS-yhteyden muodostaminen

Ennen VPN-tunnelin tekoa INCloud 9- ympäristössä tulee olla luotuna Network/Subnet, johon palvelimet ovat kytkettyinä sekä Router, johon Network/Subnet on liitetty. Valitse ylävalikosta: Network-> VPN Valitse IKE Policies -välilehti ja lisää uusi Policy: + ADD IKE POLICY Lisää IKE Policyyn kuvaava nimi ja salaukseen halutut parametrit alasvetovalikoista sekä hyväksy policy ADD -painikkeella. Valitse Ipsec Policies -välilehti […]

Lue lisää

INcloud: NELB-kuormantasaus

Nebula Elastic LoadBalancerin eli NELB:in voi ottaa käyttöön Cloud9:n hallinnasta tai vaihtoehtoisesti käyttäen NELB:in hallintaan tarkoitettu API-rajapintaa. Cloud9 projekteilla on oletuksena rajattu 5 kpl NELB-kuormantasaajia ja 50 kpl SSL-sertifikaattiketjuja.Rajojen nostoa voi tarvittaessa pyytää asiakaspalvelumme kautta. NELB API on Swagger 2.0 yhteensopiva rajapinta, jonka spesifikaatio löytyy osoitteesta: https://nelb.fi-1.nebulacloud.fi/v1/swagger.ymlAutentikoinnissa käytetään samaa OpenStack Keystone Tokenia (OS_TOKEN), kuin OpenStackClient-komentorivityökalujen kanssa autentikoituessa. […]

Lue lisää

INcloud: Levytilan käyttö

Volumet ovat vikasietoisilla levyjärjestelmillä sijaitsevaa massamuistia jotka voidaan liittää yhteen palvelimeen kerrallaan. Volume näkyy kovalevynä palvelimelle, ja sitä voi vapaasti käsitellä haluamallaan tavalla (partitiointi, tiedostojärjestelmät, LVM jne). Volumeja voi myös kasvattaa. Useasta volumesta voi käyttöjärjestelmässä tehdä Stripe-menetelmällä yhden isomman loogisen levyjaon, ja volumen voi sen omistavasta palvelimesta jakaa eteenpäin muille palvelimille käyttöjärjestelmästä (NFS/CIFS/iSCSI ym). Levytilan […]

Lue lisää

INcloud: Orkestrointi

Telian Cloud 9 orkestrointiominaisuuden avulla on mahdollista automatisoida palveluun tehtäviä resurssien lisäyksiä, muutoksia ja poistoja. Tämä helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti varsinkin toistuvien toimenpiteiden suorittamista. Lisättävät resurssit kuvataan orkestrointipohjaan. Orkestrointipohjan avulla voi muutamalla klikkauksella, jo muutamissa sekunneissa luoda palveluun kokonaisen ympäristön – verkot, reitittimet, instanssit, levytilan ja turvaryhmät. Orkestrointimoduuli tukee OpenStack Heat –orkestrointipohjien (HOT) lisäksi myös Amazon Web Services CloudFormation -pohjia. Orkestrointipohjia […]

Lue lisää

INcloud: Snapshot

INSTANSSI SNAPSHOT (Image) Yksittäisestä instanssista voidaan ottaa snapshot, jota voidaan käyttää esimerkiksi uusien instanssien provisioinnnissa tai olemassa olevan instanssin uudelleenrakentamisessa. Huomaathan, että snapshotteja ei kannata käyttää varmuuskopiona, sillä ne tallentuvat samalle fyysiselle laitteelle kuin missä lähdelevy on.Siitä voi olla apua palautustilanteessa esim. inhimillisen virheen jälkeen, mutta ei fyysisen laitevian kohdatessa. Snapshotit tulee ladata talteen muualle, […]

Lue lisää