LASKUTUS

Miksi IP-osoite maksaa välillä 4,80€ ja välillä 5,16€ /kk vaikka hinnastossa lukee 5€? Myös Windows-käyttöoikeuden hinta vaihtelee hieman kuukaudesta toiseen?

IP-osoitteet ja Windows käyttöoikeudet laskutetaan toteutuneiden minuuttien mukaan. Päivien määrä kuukaudessa vaihtelee, joten sitä kautta myös minuuttien määrä vaihtelee. Hinnaston hinta on laskettu 30 päivän mukaan. Tämä on kuvattu hintaliitteessä.

Voisinko ostaa prepaid mallilla myös Windows-käyttöoikeudet ja IP-osoitteet, jotta en saisi joka kuukausi laskua?

Toistaiseksi tämä ei ole mahdollista.

Miten voin hallinta Prepaid tilauksia?

Tilauksia hallitaan MyNebulasta.

Mistä näen mitkä prepaid palvelimet ovat käytössä ja mitkä ovat vapaana?

Prepaid tilauksia voitte hallinoida my.nebula.fi sivuston kautta, mistä näkee mitkä prepaid tilaukset ovat voimassa. Vastaavasti palvelimet näkyvät control.nebulacloud.fi sivuston kautta – vertaamaalla käytössä olevia palvelimia ja voimassa olevia tilauksia näkee mitkä tilaukset ovat käytössä ja mitkä vapaana.

Miksi olen saanut laskun sekä On-Demand että Prepaid palvelimista, käytössäni on mielestäni vain Prepaid palvelimia.

Todennäköisesti kyseessä on tilanne jossa valittu Prepaid palvelin ja käytössä oleva palvelin ovat tyypiltään erilaiset.  Prepaid palvelin on varaus tiettyyn palvelintyyppiin, on se käytössä tai ei. On-Demand taas veloitetaan niiltä minuuteilta kun sopivaa Prepaid palvelinta ei ole varattuna käyttöön.

Mikä on On-Demand verkko laskurivi?

On-Demand verkko laskurivi sisältää julkisten IP-osoitteiden käyttökustannukset. Veloitus perustuu käytettyihin IP-osoite minuutteihin. IP-osoitteen kuukausihinta perustuu 30 päivän oletukseen eli 43 200 minuuttia/kk. Jos IP-osoitteita on enemmän/vähemmän ja/tai kuukauden päivien määrä vaihtelee niin veloitukset joustavat vastaavasti.  

Mitä tarkoittaa Prepaid sopimuksellisesti/kaupallisesti?

Prepaid on käyttöoikeus resurssiin, kuten palvelimeen. Prepaidin sitovan määräaikaisuuden myötä asiakas saa merkittäviä säästöjä. Optimoimalla prepaid resursseja asiakas voi säästää jopa 67% kokonaiskustannuksista. Huomattavaa on että tämä käyttöoikeus veloitetaan asiakkaalta, riippumatta siitä onko palvelua käytetty ja että prepaid tilausta ei voi vaihtaa toiseen käyttöoikeuteen kesken sopimuskauden.  

Analogia Prepaid-mallissa on kuin leasing autossa. Autosta veloitetaan kuukausimaksu käytti sitä tai ei. Sitä ei voi kesken sopimuskauden vaihtaa toiseen. Jos käyttöä on, se on huomattavasti edullisempi kuin taksi jossa ei ole kiinteitä kustannuksia.

Onko mahdollista saada raporttia kustannuksista palvelimittain?

Cloud 9 laskutuslogiikka ei ole millään tavoin sidottu tiettyyn palvelimeen. Teknisesti palvelussa mitataan palvelimista ja levytilasta käyttöminuutteja, joista vähennetään mahdolliset prepaid varaukset. Tässä laskennassa ei kulje mukana tietoa mistää ulospäin näkyvistä palvelinnimistä, vaan ainoastaan sisäisiä tunnisteita. Samaten prepaid varaukset ovat kelluvia, eikä kohdistu tiettyyn yksittäiseen palvelimeen. Tämän takia laskutusaineistosta ei voida päätellä miten paljon mikäkin palvelin on maksanut laskutuskauden aikana.

Esimerkki

 • Käytössä 2 kpl NBL-N1-Large
  • Toinen on käytössä koko kuukauden
  • Toinen on käytössä osan aikaa
 • On-Demand käyttö NBL-N1-Large 70 000 MIN 1.1-30.9.2018
 • Prepaid varaus NBL-N1-Large (43200min)
 • Veloitetaan
  • NBL-N1-Large Prepaid
  • 26 800min * (241,92€/43 200min)

Toisekseen yllä mainitun kaltaisessa raportoinnissa olisi hyvin hankala kuvata selkeästi esimerkiksi levy-alueita jotka ovat olleet vain muutaman päivän keskellä kuukautta ajossa. Tämän takia laskulle on tiivistetty resurssien käyttö, sitomatta niitä esimerkiksi tekniseen palvelimeen tai levytilaan.

Laskutusesimerkki

Esimerkissä käymme läpi miten On-Demand ja Prepaid-veloitukset tapahtuvat käytännössä ja miten joustavaa On-Demand hinnoittelua voidaan hyödyntää lyhyissä tarpeissa.

Laskutusperiaatteet ovat kuvattu tarkemmin Telia Cloud 9 hinnastossa.

Tekninen toteutus

Normaalisti palvelinympäristö sisältää 3kpl NBL-HM1-LARGE palvelinta sekä 2000 Gt SSD-levytilaa näihin liitettynä. Palvelimet ovat hankittu 12 kuukauden Prepaid-sopimuksella.

1.1.2018 kello 15.00 käynnistetään nbl-m1-large palvelin Windows Server-käyttöjärjestelmällä ja 50 Gt SSD-levytilalla. Palvelimella ajetaan erilaisia rasitustestejä ja se tuhotaan kokonaisuudessaan tarpeettomana 4.1.2018 klo 12.00. Myös erikseen hankittus SSD-levytila poistetaan.

Prepaid tilaukset

Asiakkaalla on ympäristöön 3kpl nbl-hm1-medium Prepaid 1v tilauksia, sekä 1500 Gt SSD levyä

AIKAYMPÄRISTÖPREPAID TILAUKSETYlimenevä osa (Ondemand)
1.1.2018 klo 15.00 asti3 kpl nbl-hm1-large2000 Gt SSD3KPL NBL-HM1-LARGE1500 Gt SSD500 Gt SSD
1.1.2018 klo 15.00 – 4.1.2018 klo 12.003kpl nbl-hm1-large1 kpl nbl-m1-large2050 Gt SSD3KPL NBL-HM1-LARGE1500 Gt SSD1 kpl nbl-m1-large550 Gt SSD
4.1.2018 klo 15.00 eteenpäin3 kpl nbl-hm1-large2000 Gt SSD3KPL NBL-HM1-LARGE1500 Gt SSD500 Gt SSD

Tammikuun veloitukset

KuvausákplKestoYht.Lasku pvm.
Prepaid nbl-hm1-large palvelimet (12kk)111,88€31kk335,64€1.1.2018
Prepaid SSD (12kk)0,23€1500Gt1kk345€1.1.2018
Ondemand SSD ylimenevä 500 Gt((0,3€ /Gb*500Gb) / 43 200 min /kk=0,003472€ / min*31 pv. (Huom. 31 pv. kk) ~0,30€ 31pv155€1.1.2018
Ondemand SSD – testijakso 50 Gt 69h ajanjaksolta ~0,3€5069h1,44€31.1.2018
Ondemand nbl-m1-large 69h ajanjaksolta~208,80€169h20,01€31.1.2018
Windows käyttöoikeus Ondemand palvelimeen27,90€169h2,67€31.1.2018
Tammikuun veloitukset yht.   859,48€ 

HALLINTAPANEELI (CONTROL PANEL)

Mistä voin vaihtaa salasanani?

Kirjaudu Cloud 9-hallintaan osoitteessa https://control.nebulacloud.fi. Paina yläpalkista kohta jossa lukee oma käyttäjätunnuksesi ja valitse avautuvasta pudotusvalikosta Change password.

Syötä avautuvaan ikkunaan vanha salasana (Current password) sekä uusi salasana kahteen kertaan (New password / Confirm new password). Klikkaa lopuksi Change.

SAANKO KOLLEGALLE OMAT HENKILÖKOHTAISET TUNNUKSET SAMAAN YMPÄRISTÖÖN?

Kyllä! Kirjaa työpyyntö MyNebula -portaalin kautta. Luvan antajan tulee olla projektin ylläpitäjä. Ilmoita mihin projektiin ja mille sähköpostiosoitteelle tulee liittää pääsy ympäristöön.

YRITYKSELLENI ON TÄRKEÄÄ SAADA EROTELTUA KUSTANNUKSET ASIAKKAITTAIN / KÄYTTÄJITTÄIN? MITEN TÄMÄ ONNISTUU?

Palvelua tilattaessa verkon kautta määritellään projektille nimi. Voit tilata palvelun useampaan kertaan asiakaskohtaisesti ja laittaa jokaiselle oman nimen. Näin laskulla voit tunnistaa omat asiakkaasi, sovelluksesi tai liiketoimintayksikkösi toisistaan. Voit liittää samat tai pyytää meitä liittämään pääsyn samoilla hallintatunnuksilla useisiin eri projekteihin.

PALVELIMET (INSTANCES)

MILLÄ TUNNUKSELLA KIRJAUDUN LINUX-PALVELIMELLE?

KÄYTTÄJÄTUNNUKSET

 • Ubuntu palvelinten oletuskäyttäjätunnus on ”ubuntu”
 • CentOS palvelinten oletuskäyttäjätunnus on ”centos”
 • Root-tunnus on oletuksena disabloitu tietoturvasyistä.  Pääkäyttäjäksi (root) pääset sudo -i komennolla.

AUTENTIKOINTI

 • Toimittamissamme Imageissa autentikointi perustuu oletuksena sertifikaattiin, jonka käyttäjä ensin luo ”Access & Security” kohdassa ja palvelimen provisioinnin  jälkeen autentikoi palvelimeen valitulla ”Key Pair” privaatti avaimella.
 • Jos palvelimen luonnin yhteydessä ”Key Pair” on unohtunut määritellä, on helpointa tuhota palvelin ja tehdä uusi, sillä ilman avainparia et pääse kirjautumaan.

KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN LUONTI “CUSTOMIZATION SCRIPT” AVULLA

 • Palvelimen luonnin yhteydessä on mahdollista ajaa “user data / customization script”  jolla voidaan luoda esimerkiksi käyttäjätunnukset palvelimelle.

MILLÄ TUNNUKSELLA KIRJAUDUN WINDOWS-PALVELIMELLE?

Oletuksena Windows-palvelimella on kaksi käyttäjätunnusta, Admin ja Administrator.

Administrator-käyttäjätunnuksen käyttöönotto

 • Windows palvelimen salasana pitää käydä konsolin kautta muuttamassa ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Salasana on tyhjä.
 • Windows palvelimen konsolille pääset hallintapaneeli => Instances => ”Palvelimen nimi” => More => Console kautta.
 • Ensimmäisen kirjautumisen jälkeen voit muodostaa etäyhteyden

Admin-käyttäjätunnuksen käyttöönotto

 • Palvelimen Admin salasana voidaaan purkaa sertifikaattia vastaan joko konsolista tai komentoriviltä.

MITEN SAAN KÄYTETTYÄ USEAMPAA SERTIFIKAATTIA PALVELIMELLA?

Instanssiin voi luonnin yhteydessä määrittää avaimen mikä sinne järjestelmän puolesta asennetaan. Userdatan mukana avaimia voi viedä useamman esimerkiksi cloud-init:n kautta: https://cloudinit.readthedocs.org/en/latest/topics/examples.html#configu…
 
Voi laittaa tiedot suoraan instanssin luontivaiheessa “Post creation” välilehdelle. 
 
Jälkikäteen järjestelmään tuodut avaimet eivät mene instansseille vaan se valitaan luontivaiheessa “Access & security”-välilehdeltä. Ainut tapa vaihtaa tuo avain on joko luoda instanssi uudelleen, jolloin datat, mitä käyttöjärjestelmälle varatuilla levyillä on tuhoutuu. Datat kannattaa tämän vuoksi pitää erillisellä Volume-levyllä.

MITEN SAAN ETÄYHTEYDEN PALVELIMEEN JONKA LOIN?

 • Palvelimeen on lähtökohtaisesti estetty sisäänpäin tuleva liikenne ulkopuolisista aliverkoista. Käyttäjän tulee sallia ”Security Group” säännöstöllä että palvelimeen sallii SSH 22 tai RDP 3389 liikenteen palvelimelle.
 • Windows-palvelimen salasana pitää käydä konsolin kautta asettamassa ensin ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä

APUA, UNOHDIN SALASANAN PALVELIMEN!

 • Jos et ole vielä vaihtanut Windows-palvelimen salasanaa voit noutaa sen tätä kautta. Konsolin kautta löytyy Compute => Instances => More => Retrieve Password -toiminto jolla voi sertifikaattia vastaan noutaa salasanan palvelimelle.

MITEN VOIN NOSTAA JA LASKEA PALVELIMENI RESURSSEJA?

 • Palvelimen suorituskyky on määritelty ”flavor” kohtaisesti. Flavor on toimittajan valmiiksi määrittelemä konfiguraatio vCPU:ta, keskusmuistia sekä järjestelmälevyä.  Voit muuttaa palvelimen konfiguraatiota suuremmaksi tai pienemmäksi muuttamalla palvelimen flavoria.
 • Huomaathan että palvelimella ei saa olla järjestelmälevyllä enempää dataa kuin mikä on on valittu flavor koko, ja että palvelin käynnistyy uudelleen kun flavor konfiguraatio muutetaan
 • Alaspäin skaalaus on tuettu ainoastaan, mikäli järjestelmälevy ei pienene, riippumatta data määrästä.

LEVYTILA

MITÄ LEVYÄ MINUN TULISI KÄYTTÄÄ TIEDOSTOJEN TALLENTAMISEEN?

On suositeltavaa että kaikki tärkeät tiedostot talletetaan ulkoiselle ”Volume” -tyyppiselle levylle. Näiden kokoa on mahdollista kasvattaa, näiden suorituskyky on tyypillisesti parempi ja Volume-tyyppisen levytilan voi siirtää palvelimelta toiselle.

MITEN SAAN PALVELIMESTANI VARMUUSKOPIOT?

Tähän on lukuisia eri vaihtoehtoja riippuen tarpeestasi

 • Telia tarjoaa varmistuspalvelua – Ota yhteys myyntiin
 • Voit kopioida datan eri saatavuusalueiden välillä ristiin
 • Voit antaa palvelimet meidän hallintaamme, jolloin voimme hoitaa varmistukset puolestasi

Tutustu artikkeliin varmuuskopioinnista

VERKOT (NETWORK)

MITÄ IP-AVARUUKSIA VOIN KÄYTTÄÄ CLOUD 9-PALVELUN SISÄLLÄ?

Palvelussa on mahdollista rakentaa pilven sisäiset verkot käyttämällä privaattiosoitteita RFC1918 määritysten mukaisesti, eli seuraavat osoitteet ovat käytössä 10.0.0.0 – 10.255.255.255, 172.16.0.0 – 172.31.255.255 192.168.0.0 – 192.168.255.255.

MITEN SALLIN LIIKENTEEN PALVELIMILLE?

Jokaiseen palvelimeen kohdistuu ”Security Group” sääntökanta. Security Group säännöt voivat esimerkiksi sallia HTTP liikenteen sisäänpäin. Oletusarvoisesti Security Group säännöt sallivat kaiken liikenteen ulospäin, sallivat sisäänpäin tulevan liikenteen samasta aliverkosta ja estävät eri aliverkosta sisäänpäin tulevan liikenteen, kuten Internetistä palvelimelle. Security Group sääntöjä voit muokata Instances => Access & Security kohdasta ja palvelinkohtaisesti määritellä mitkä Security Group säännöt kohdistuvat mihinkin palvelimiin.

ONKO PALVELUSSA ERILLISTÄ PALOMUURIA?

Palveluun kuuluu oletuksena ohjelmallinen palomuuri. Palomuuri kontrolloi liikennettä Internetin ja Asiakkaan verkkojen välillä. Palomuuria voi hallita Cloud 9 -hallinnasta Network => Firewalls kautta. Palomuuri tarkoittaa yhtä aktiivista sääntökantaa. Sääntökanta voi koostua useammasta säännöstä. Kun asiakas kytkee palomuurin päälle, se oletuksena estää kaiken muun liikenteen (sisään ja ulos) paitsi säännöillä sallitun liikenteen.

SAANKO LIITETTYÄ CLOUD 9:N OSAKSI YRITYSVERKKOANI?

Kyllä, ole yhteydessä myyntimme, niin autamme muodostamaan turvallisen yhteyden yritysverkkoosi. Tuettuja vaihtoehtoja on

 • VPN yhteys ylläpitämästämme palomuuripalvelusta
 • Symmetrinen 100Mb/s – 1000Mb/s IP-VPN valokuituyhteys

Voit myös itse tehdä yhteyden seuraavien ohjeiden mukaan

MITEN JULKISET IP:T TOIMIVAT?

Access & Security valikon kautta asiakas voi ottaa IP-osoitteet käyttöön saatavuusaluekohtaisesti. IP-osoitetta ei voi siirtää saatavuusalueelta toiselle.  IP-osoite pysyy varattuna asiakkaalle kunnes asiakas vapauttaa sen.  Asiakas voi hallintapaneelin kautta liittää IP-osoitteen haluamaansa palvelimeen saatavuusalueen sisällä.

ONKO PALVELIMEEN MAHDOLLISTA LIITTÄÄ USEITA VERKKOLIITÄNTÖJÄ ERI VERKOISTA?

Kyllä! Voit tehdä tämän palvelinta asentaessa graafiseen työkalun kautta.  Jos palvelin on jo asennettu niin voit tehdä sen komentorivityökalulla seuraavalla komennolla.

nova interface-attach [–port-id <port_id>] [–net-id <net_id>] [–fixed-ip <fixed_ip>]  <server>

API-RAJAPINTA

MITEN KÄYTTÖÖN?

Lue erillinen ohje komentorivityökalun asennuksesta.

LASKUTUS JA KAPASITEETTI

MISTÄ NÄEN KÄYTETYN KAPASITEETIN HINNOITTELUN?

VARATTU KAPASITEETTI – ASIAKKUUS PERUSTETTU ENNEN 11/2015

Palvelu on hinnoiteltu varatun kapasiteetin mukaan. Kuukausihinta muodostuu valitusta kapasiteettirajoista. Palvelinten, verkkojen tai levypintojen luominen tai poistaminen ei suoraan vaikuta laskutukseen. Kun valitset oikeasta yläkulmasta “Osta” painikkeen pääset yrityksen tiedot syötettyäsi sivulle, josta voit nähdä käyttöön varatun kapasiteetin sekä sen kuukausihinnan.

KÄYTÖN MUKAAN LASKUTETTU KAPASITEETTI

Kuukausihinta muodostuu tilatusta Prepaid-kapasiteetista, sekä tämän ylittävältä osalta On-Demand -veloituksesta minuutin tarkkuudella. Voit kirjautua MyNebula-portaaliin osoitteessa https://my.nebula.fi tarkastelemaan Prepaid-tilauksiasi.

MIKSI EN VOI ITSE VALITA MITEN PALJON PALVELIMELLANI MUISTIA TAI PROSESSOREITA?

Pilviympäristön toimivuus perustuu tehokkaaseen ja automatisoituun tapaan hyödyntää palvelimia. Kun ympäristöä rakennetaan, mitoitetaan ympäristö mahdollisimman tarkasti siellä ajettavien palvelimien mukaan. Pilven suunnittelussa optimoidaan mitkä virtuaalikoneet kannattaa ajaa milläkin palvelimella parhaan suorituskyvyn takaamiseksi. Näin vältetään tilanteita,  joissa on esimerkiksi yliallokoitu kapasiteettia, niin että tämä heikentää asiakkaiden palvelunlaatua.  Virtuaalipalvelimien täyttöä palvelimille voi ajatella legoina, jos väärän muotoisia palvelimia laitetaan liikaa voi jäädää joko tyhjää tilaa joka siirtyisi asiakkaalle kustannuksina vajaakäytöstä tai vastaava ylikäyttö johtaisi suorituskyky ongelmiin. Samalla Telia mitoittaa myös riittävän määrän verkkokaistaa ja levyjärjestelmän suorituskykyä jokaiselle asiakkaalle.  Tarjoamalla vakiodut rakennuspalikat varmistamme että asiakkaat saavat kustannustehokkaita ja suorituskykyisiä palveluita. Otamme kuitenkin mielellään asiakkailta toiveita vastaan millaisia palvelimia meidän olisi hyvä tulevaisuudessa tarjota!

MITEN VOIN LUODA TOISEN PROJEKTIN JA HALLINNOIDA SITÄ SAMALLA KÄYTTÄJÄTUNNUKSELLA?

Cloud 9-palvelussa jokaiseen projektiin liittyy uniikki, toimiva sähköpostiosoite, tämän lisäksi voi olla muita ylläpitotunnuksia. Tunnuksen pitää olla toimiva ensimmäisen salasanan toimitusta varten. Suosittelemme että toimit seuraavasti

 1. Mene https://cloud9.nebula.fi sivulle
 2. Valitse “Tilaa Nyt”
 3. Syötä uniikki sähköpostiosoite, jota et aiemmin ole käyttänyt (ks. alla)
 4. Syötä asiakasnumerosi
 5. Valitse tarvittavat projektikohtaiset prepaid-resurssit
 6. Palvelu on käytössä välittömästi
 7. Avaa MyNebulasta palvelupyyntö, jossa kerrot mitkä muut sähköpostiosoitteet haluat liittää ylläpitäjiksi projektille

Useimmat sähköpostijärjestelmät tukevat virtuaalisten sähköpostiosoitteiden tekoa liittämällä + merkin ja sen jälkeen tunnisteen, esimerkiksi seuraavasti

matti.meikalainen@yritys.fi => matti.meikalainen+betaprojekti@yritys.fi – nämä ohjautuvat samaan postilaatikkoon.

Tulemme tuomaan käyttäjien hallinnointiominaisuuden, jolloin tämä kiertotarve poistuu.

MITEN HALLINNOIN PREPAID TILAUKSIA?

MITEN SAAN LISÄÄ KAPASITEETTIA?

TILAUKSET ENNEN 11/2015 – VARATUN KAPASITEETIN MUKAAN.

Valitsee hallinta konsolin oikeasta yläkulmasta “Osta”. Pääset yrityksen tiedot syötettyäsi sivulle, josta voit ostaa nähdä käyttöön varatun kapasiteetin sekä sen kuukausihinnan. Voit kasvattaa tällä sivulla sivulla yrityksesi kapasiteettia. Pienet tilaukset provisioidaan automaattisesti. Jos tilaat lisää niin että kokonaistilauksen arvo ylittää 100 euroa se käy vielä luottotarkistuksen läpi ja on yleensä käytössä noin tunnin-kahden kuluttua. Kapasiteetti tulee projektille, jonka hallintakonsoliin oli kytkeydytty.

TILAUKSET 11/2015 JÄLKEEN – KÄYTÖN MUKAAN LASKUTUS

Oletuksena uudella asiakkaalla resursseja on käytettävissä alla mainittu kapasiteeti. Rajoitukset kapasiteetissa ovat nostettavissa, ne suojaavat Asiakasta vahingossa tarkoituksettomalta liialliselta käytöltä.

 • 64 vcpu 
 • 384 Gt RAM
 • 1000 Gt SSD
 • 2500 Gt SAS
 • 5000 Gt ARK
 • 20 Julkinen IP-osoite

Näiden resurssien käyttämisestä laskutetaan toteutuneen mukaan, minuutin tarkkuudella. Monella asiakkaalla tarve ylittää nämä rajat ja jos haluat samaan projektiin enemmän resursseja ole yhteydessä Asiakaspalveluumme. Levytilaa, CPU ja RAM määrää voidaan nostaa asiakkaan tarpeen mukaan. IP osoitteet ovat rajallinen resurssi ja yli 20 IP-osoitteen tarve on poikkeuksillinen, yleensä hyvällä suunnittelulla voidaan tarvetta vähentää oleellisesti.

TYYPILLISIÄ ONGELMIA

KOKEILIN LUODA PALVELIMEN, MUTTA SE EI JOSTAIN SYYSTÄ ILMESTY LISTAAN.

Tarkista seuraavat

 • Viekö haluttu palvelin enemmän kapasiteettia kuin mitä on kapasiteettia vapaana? Näet hallintakäyttöliittymästä vapaan kapasiteetin määrän.
 • Oletko kokeilemassa luoda palvelinta pienemmälle levylle kuin mitä käyttöjärjestelmä vaatii? Windows-palvelin vaatii 32Gt levytilaa.

KOKEILIN LIITTÄÄ JULKISEN IP-OSOITTEEN PALVELIMEEN, MUTTA TÄMÄ EI JOSTAIN SYYSTÄ ONNISTU?

Julkinen IP-osoite on aina saatavuusaluekohtainen. Onhan palvelin samalla saatavuusalueella kuin IP-osoite?

KOKEILIN LIITTÄÄ LEVYTILAA PALVELIMEEN, MUTTA TÄMÄ EI JOSTAIN SYYSTÄ ONNISTU?

Tarkista

 • ”Volumes” Levytila on aina saatavuusaluekohtainen. Onhan palvelin samalla saatavuusalueella kuin määritelty levytila?
 • Näkyykö palvelimella ulkoisia asemia, jotka ei ole liitetty osaksi tiedostojärjestelmää?