Varmistuskapasiteetti VK3 on tarkoitettu yrityksen jatkuvuuden kannalta oleellisten tiedostojen ja palvelimien varmuuskopiointiin ulkoiselle varmistuskapasiteetille, josta tietoja voidaan tarvittaessa palauttaa. VK3 tukee mm. Windows, Linux, MS-SQL, MySQL ja PostgreSQL ympäristöjä.

Palvelun hinnoitteluun vaikuttavia asioita ovat mm. varmistettavan tiedon määrä sekä tiheys, kuinka usein muuttuneesta tiedosta halutaan kopio. Tarkat hintatiedot saat myynniltämme.

VARMUUSKOPIOINNIN KIERROT

OminaisuusPronssiHopeaKulta
RPO -palautuspiste168 tuntia24 tuntia12 tuntia
Kierto14 päivää14 päivää30 päivää
Täysi varmuuskopio (kertaa viikossa)111
Muuttuneiden tiedostojen varmistus (kertaa viikossa)0613
VarmistustyyppiTiedostoApplikaatioApplikaatio
Varmistettavat kohteet:
Asikkaan data ja konfiguraatiot
Sovellukset ja käyttöjärjestelmä

NEBULAN PARHAAT KÄYTÄNNÖT

VK3 palvelu on optimoitu Nebulan parhaiden käytäntöjen mukaan. Parhailla käytännöillä voidaan varmistaa että varmuuskopiointi on luotettavaa ja data on myös palautettavissa poikkeustilanteissa.

  • Täyden varmuuskopioinnin ajastus vaihtelee palvelimittain satunnaisesti kalenteriviikon aikana. Taataksemme tasaisen suorituskyvyn on olennaista että myös kuorma on hajautunut tasaisesti ympäri viikkoa.
  • Asiakkaiden varmistukset keskitetään kolmeen eri vakiomuotoiseen varmistuskiertoon jotka on alla kuvattu tarkemmin.

TIEDOSTOT, JOITA EI VARMISTETA

Noudatamme teknologiatoimittajan ohjeistusta tiedostoista, jotka ovat luonteeltaan sellaisia joita ei kannata tai voida varmistaa. Ohessa on listattu keskeiset poikkeukset.

WINDOWS

*:\**\*.shs
*:\**\*.tmp
*:\**\386spart.par
*:\**\cache\**
*:\**\content.ie5\**
*:\**\documents and settings\**\*cache\**
*:\**\dsmerror.log
*:\**\dsmsched.log
*:\**\ea data. sf
*:\**\memory.dmp
*:\**\ntds\*
*:\**\pinedbg?.txt
*:\**\pinedebg.txt
*:\**\profiles\**\ntuser.dat*
*:\**\system32\perflib*.dat
*:\**\temp\**
*:\**\temporary internet files\**
*:\**\thumbs.db
*:\**\tmp\**
*:\**\win386.swp
*:\**\~*
*:\documents and settings\**\ntuser.dat
*:\documents and settings\**\ntuser.dat.log
*:\documents and settings\**\usrclass.dat
*:\documents and settings\**\usrclass.dat.log
*:\drvspace.*
*:\recycled\**
*:\recycler\**
*:\$recycle.bin\**
*:\system volume information\*
*:\win*\downloaded program files\**
*:\win*\hwinfo.dat
*:\win*\prefetch\**
*:\win*\system.da0
*:\win*\user.da0
*:\Inetpub\Mailroot\*
*:\Config.msi\**
*:\Win*\system32\Repl\Import\**
*:\Win*\system32\dhcp\backup\jet\**
*:\**\*.cch

LINUX

/**/.java/**/cache/*
/**/.kde*/**/cache/*
/**/.mcop/trader‐cache/*
/**/.mozilla/**/*Cache*
/**/.netscape‐cache/*
/**/.netscape/cache/*
/**/.netscape/xover‐cache/*
/**/.opera/cache*/*
/**/.phoenix/**/Cache/*
/**/.pine‐debug*
/**/.sylpheed/imapcache
/**/.sylpheed_cache
/**/Temp
/**/dsm_error.log
/**/dsm_sched.log
/**/dsmerror.log
/**/dsmsched.log
/**/mozilla/**/*Cache/*
/**/netscape/**/Cache/*
/**/netscape/**/cache/*
/**/netscape/Cache/*
/**/temp/*
/**/tmp/*
/**/tmp/**/*
/cache/*
/etc/adsm.err
/etc/adsm.log
/var/cache/*