Varmistuskapasiteetti VK3.2 on tarkoitettu yrityksen jatkuvuuden kannalta oleellisten tiedostojen ja palvelimien varmuuskopiointiin ulkoiselle varmistuskapasiteetille, josta tietoja voidaan tarvittaessa palauttaa. VK3.2 tukee mm. Windows, Linux, MS-SQL, MySQL ja PostgreSQL ympäristöjä.

Palvelun hinnoitteluun vaikuttavia asioita ovat mm. varmistettavan tiedon määrä sekä tiheys, kuinka usein muuttuneesta tiedosta halutaan kopio. Tarkat hintatiedot saat myynniltämme.

VARMUUSKOPIOINNIN KIERROT

OminaisuusHopeaKulta
RPO -palautuspiste24 tuntia12 /24 tuntia
Kierto14 päivää30 päivää
Täysi varmuuskopio (kertaa viikossa)11
Muuttuneiden tiedostojen varmistus (kertaa viikossa)66 / 13
VarmistustyyppiApplikaatioApplikaatio
Varmistettavat kohteet:
Asiakkaan data ja konfiguraatiot
Sovellukset ja käyttöjärjestelmä

TELIAN PARHAAT KÄYTÄNNÖT

VK3.2 palvelu on optimoitu Telian parhaiden käytäntöjen mukaan. Parhailla käytännöillä voidaan varmistaa että varmuuskopiointi on luotettavaa ja data on myös palautettavissa poikkeustilanteissa.

  • Täyden varmuuskopioinnin ajastus vaihtelee palvelimittain satunnaisesti kalenteriviikon aikana. Taataksemme tasaisen suorituskyvyn on olennaista että myös kuorma on hajautunut tasaisesti ympäri viikkoa.
  • Asiakkaiden varmistukset keskitetään kolmeen eri vakiomuotoiseen varmistuskiertoon jotka oli yllä kuvattu tarkemmin.
  • Varmistukset tallenetaan toiseen konesaliin, missä asiakkaan palvelin sijaitsee

TIEDOSTOT, JOITA EI VARMISTETA

Noudatamme teknologiatoimittajan ohjeistusta tiedostoista, jotka ovat luonteeltaan sellaisia joita ei kannata tai voida varmistaa. Ohessa on listattu keskeiset poikkeukset.

WINDOWS

*:\$recycle.bin\** *:\**\*.shs* *:\**\*.tmp *:\**\386spart.par *:\**\cache\** *:\**\content.ie5\** *:\**\CV_MAGNETIC\** *:\**\documents and settings\**\*cache\** *:\**\dsmerror.log *:\**\dsmsched.log *:\**\ea data.sf *:\**\IndexCache\** *:\**\JobResults\** *:\**\memory.dmp *:\**\pinedbg?.txt *:\**\pinedebg.txt *:\**\temp\** *:\**\temporary internet files\** *:\**\thumbs.db *:\**\tmp\** *:\**\win386.swp *:\**\~* *:\Config.msi\** *:\drvspace.* *:\Inetpub\Mailroot\* *:\ProgamData\F-secure\Log\** *:\Program Files\Trend\SProtect\Temp\* *:\Program Files\Trend\SProtect\Virus\* *:\Program Files\TrendMicro\VCS\Agent\Bin\Temp\* *:\recycled\** *:\recycler\** *:\system volume information\* *:\win*\downloaded program files\** *:\win*\hwinfo.dat *:\win*\prefetch\** *:\Win*\system32\dhcp\backup\jet\** *:\Win*\system32\Repl\Import\**

LINUX

/var/spool/postfix
/tmp
/usr/nebula/admin/mboxadmin.lock