Joissain tilanteissa on tarpeen korjata asennettua instanssia (virtuaalipalvelinta) käynnistämällä se levykuvasta (ISO-image), esimerkiksi tilanteessa jossa Windows hajoaa päivitysten johdosta eikä käynnisty enää. Tämä onnistuu siirtämällä korjaukseen käytettävä levykuva palveluun, ja tämän jälkeen käynnistämällä instanssi rescue-tilaan halutusta levykuvasta.

Palvelimen voi käynnistää rescue-tilassa myös valmiiksi palvelussa olemassa olevilla levykuvilla, eli samoilla joilla uusi instanssi provisioidaan, mutta tällöin instanssi käynnistyy väliaikaisesti nk. “uutena asennuksena” ja instanssin alkuperäinen juurilevy näkyy toisena levynä käyttöjärjestelmälle. Instanssin palautus rescue-tilasta normaaliksi käynnistää palvelimen jälleen alkuperäisellä juurilevyllään. Tämä ei ole aina toimiva tapa korjata instanssia, joskus esimerkiksi Windowsin asennusimagen (“CD-image”) käyttö korjauksessa on toimivampi ratkaisu.

Tämä ohje käsittelee oman levykuvan (ISO-image) siirtoa palveluun, ja instanssin käynnistämistä siirretyltä levyimagelta rescue-tilaan. Ohjeessa käytetään hyväksi OpenStackin komentorivityökalua, eikä kaikki ohjeessa mainitut toimenpiteet välttämättä onnistu web-käyttöliittymän kautta.

Levykuvan siirto palveluun omalta työasemalta

Levykuvan siirto palveluun OpenStackin komentorivityökalulla onnistuu seuraavasti, esimerkissä on käytetty työasemalta palveluun siirrettävää “systemrescuecd-amd64-6.1.0.iso“-levykuvaa jota halutaan käyttää instanssin korjaukseen. Levykuvan nimen voi valita itse – esimerkissä se on “systemrescuecd“.

openstack image create --file systemrescuecd-amd64-6.1.0.iso --disk-format iso --container-format bare --min-ram 768 --property hw_cdrom_bus=scsi systemrescuecd

Instanssin käynnistys rescue-tilaan levykuvasta

Kun levykuva on siirretty palveluun aiemman kohdan mukaisesti vaadituilla lisäattribuuteilla, onnistuu instanssin käynnistys rescue-tilaan seuraavasti käyttämällä image-attribuuttina aiemmassa kohdassa siirtämäsi imagen nimeä (esimerkissä “systemrescuecd“) ja viimeisenä attribuuttina korjattavan instanssin UUIDtä (uniikki ID). Instanssin UUIDn saa selville esimerkiksi listaamalla kaikki projektin instanssit komennolla “openstack server list“.

openstack server rescue --image systemrescuecd e6567abc-c041-4de4-f656-a50850bc802d

Kun halutut toimenpiteet instanssille on tehty, onnistuu sen käynnistys alkuperäisellä juurilevyllään palauttamalla instanssi normaalitilaan:

openstack server unrescue e6567abc-c041-4de4-f656-a50850bc802d

Unrescue-komennon jälkeen instanssi käynnistyy automaattisesti uudelleen aluperäiseltä levyltään.