Voit siirtää halutessasi työasemaltasi löytyvän levykuvan INcloud9-palveluun ja provisioida siitä uuden instanssin.

Korkeintaan 4096MB kokoisen levykuvan siirtäminen INcloud 9-palveluun onnistuu verkkoselaimella Horizon-hallintapaneelin (control.nebulacloud.fi) kautta, mutta ensisijaisesti suositeltu tapa levykuvien siirtämiseen on käyttää OpenStackin Glance-levykuvapalvelun komentorivityökalua (linkki työkalun dokumentaatioon). Komentorivityökalua käyttäessä palveluun siirrettävälle levykuvalle ei ole aiemmin mainittua kokorajoitusta, eli se koskee vain selaimella tehtäviä siirtoja.

Kunhan Glance-työkalun toiminnan vaatimat palvelun kirjautumiseen käytettävät ympäristömuuttujat on asetettu oikein ja autentikointi onnistuu, voi levykuvan siirtää palveluun komentorivityökalulla seuraavasti:

glance image-create --name "Uusi_levykuva" --file "levykuvan_paikallinen_tiedostonimi.qcow2" --progress

Name-valinta määrittelee uuden levykuvan nimen INcloud 9-palvelussa, file-valinta määrittää siirrettävän levykuvan sijainnin työasemalla jolta levykuvaa ollaan siirtämässä, ja progress-valinta näyttää siirron tilaa sen aikana.

Tietoa muista komentorivityökalun argumenteista levykuvan luonnin yhteydessä löytyy työkalun omasta dokumentaatiosta.

Esimerkki Novan komentorivityökalun asennukseen Windows-työasemalle löytyy täältä. Sama Novan ohje pätee myös levykuvapalvelun työkaluun sillä erolla, että Glancen komentorivityökalun paketin nimi on python-glanceclient.