SNAPSHOT INSTANSSI

Yksittäisestä virtuaalipalvelimesta voidaan ottaa snapshot, jota voidaan käyttää esimerkiksi uusien palvelinten provisioinnnissa. Snapshot talletetaan ulkoiselle objektivarasto medialle, ja snapshotin keston pituus riippuu palvelimen koosta. Snapshot ei kuluta projektin quotaa. Snapshotin aikana palvelin menee pause tilaan, jonka takia palvelin voi tuntua olevan ”jumissa” pidemmän aikaa.

Suosittelemme seuraavaa käytäntöjä

  • Snapshot ei saa koskaan korvata varsinaista varmuuskopiointia
  • Snaphost kannattaa ajaa sammutetulle palvelimelle, että kaikki tiedostot on varmasti suljettu sekä kaikki kirjoitusoperaatiot suoritettu loppuun

SNAPSHOT VOLUME

Snapshot voidaan ottaa yksittäisestä volumesta. Volume snapshot ei vaikuta palvelimen suorituskykyyn olennaisesti, volume snapshost tapahtuu alemmalla levyjärjestelmä tasolla. Volume snaphost veloitetaa kuten normaali volume.

  • Snaphost kannattaa ajaa sammutetulle palvelimelle, että kaikki tiedostot on varmasti suljettu sekä kaikki kirjoitusoperaatiot suoritettu loppuun