NELB

NELB:in käyttöönotto tapahtuu kirjautumalla https://control.nebulacloud.fi ja valitsemalla Network-valikosta Nebula Elastic LoadBalancer.

NELB

Klikkaa Create load balancer-painiketta

NELB

Anna uudelle kuormantasaajalle vapaavalintainen nimi.

Huomaathan että save changes napin painamisen jälkeen automaatio luo NELB-palvelun ja laskutus käynnistyy.

NELB

Automaatio määrittää NELB-kuormantasaajalle julkiset IP-osoitteet (IPv4 ja IPv6) sekä sisäisen IP-osoitteen.

Julkisia IP-osoitteita käytetään nimipalveluissa, joilla ohjataan verkkotunnuksen liikenne kuormantasaajalle.

Aloita luodun kuormantasaajan asetusten määrittäminen valitsemalla “Edit load balancer”.

NELB

Admin state määrittelee onko NELB aktiivisena vai ei. Tilan määrittäminen valintaan DOWN ei katkaise laskutusta vaan määritys vaikuttaa ainoastaan siihen kulkeeko liikennettä NELB:in läpi kuormantasattavaksi.

NELB

Määrittele NELB:ille tarvitsemasi asetukset ja valitse save changes.

Kuormantasaajalle tulee tämän jälkeen määrittää mitä portteja tämä kuuntelee sekä mitä palvelimia kuuluu ryhmään, jolle liikennettä ohjataan. Näiden määrittäminen onnistuu valitsemalla kuormantasaajalistauksesta Name-kenstä haluttu kuormantasaaja.

NELB

Avautuvassa ikkunassa on valintana Listners ja Members. Valitse ensin Listners ja Edit listners.

NELB

Nimeksi voidaan määrittää esim. se verkkotunnus, jolle kuormantasaus määritetään.

Listener port määräytyy käytettävän protokollan mukaan. Porttien numerot tarkistaa tästä.

Member Port kuormantasaaja ohjaa iikenteen tähän porttiin. Yleensä sama kuin Listener port.

Listener Policy käyttää oletuksena aikaisemmassa kohdassa tehtyjä määrityksiä. Tarvittaessa asetukset voidaan tehdä yksittäiselle Listener-määritykselle erikseen. Tällöin oletuksena olevia arvoja ei käytetä.

Tallenna määritykset klikkaamalla Create listener.

NELB

Kun Listener määritykset ovat tehty, tulee vielä määrittää palvelimet, joille liikennettä ohjataan. Tämä onnistuu valitsemalla Members ja Create new member.

NELB

Name-määritys on vapaavalintainen. Nimeämisessä kannattaa erottaa mm. missä saatavuusalueessa palvelin on.

Member Selection valinnalla määritellään ohjataanko liikennettä Cloud 9-projektin sisällä olevalla palvelimelle (From Floating IPs) vai määritetäänkö IP-osoite kohdepalvelimelle käsin (Use custom address).

IPv4 Address Valitse ryhmään liitettävä palvelin. Palvelin tulee olla luotuna ja konfuguroituna ennen liittämistä.

Member Weight Tietyille palvelimille voidaan painotetusti ohjata suurempi määrä liikennettä. Mikäli painoarvo on kaikille sama, ohjautuu liikenne tasaisesti kaikille.

Määritysten tallentamisen jälkeen voit listauksesta tarkistaa, että kaikki haluamasi palvelimet ovat listattu ja näiden painoarvot ovat oikein. Tarvittaessa muutokset onnistuvat Edit member-painikkeen kautta.