Webhotel -palvelun tunnuksia on mahdollista hallinnoida Palveluhallinnan “Käyttäjätunnukset” -valikossa.

Pääkäyttäjätunnus

Pääkäyttäjätunnus on palvelun merkittävin tunnus, sillä tunnuksella voi hallita kaikkia muita palvelusopimukseen liittettyjä tunnuksia ja osia.

Tunnus toimii myös SSH-/SFTP-tunnuksena palveluun eli tällä voi kirjautua palvelimelle gridX.prod.inhosting.fi (X = numero, varmista käytössä oleva palvelin tilausvahvistuksesta) portissa 22, käyttäen joko SSH- tai SFTP -pääteyhteyttä. Tätä tunnustyyppiä voi olla vain yksi per palvelusopimus, eli vain yksi pääkäyttäjätunnus.

Huomaa, että vaikka pääkäyttäjätunnus ja FTP-tunnus voivat olla samat (esimerkkitunnus = esimerkkitunnus), niin pääkäyttäjätunnuksella voi olla eri salasana kuin FTP-tunnuksella, joten on huomioitava kumpaa protokollaa käyttää: FTP – portti 21 vai SFTP – portti 22.

Suosittelemme aina käyttämään porttia 22, jolloin yhteys palvelimelle on salattu.

FTP -tunnukset

FTP-tunnus on tarkoitettu vain tiedostojen siirtoon käyttäen FTP-protokollaa portissa 21. FTP-tunnusta ei voi käyttää SFTP- eli SSH-protokollalla, vain pääkäyttäjätunnus toimii SFTP:n kanssa.

FTP-tunnuksia voi olla useita ja nämä voidaan lukita (chroot) omiin hakemistoihinsa. Tällä käyttäjätunnustyypillä on helppo rajata pääsyä vain tiedonsiirtoon.

Suosittelemmekin näiden FTP-tunnusten käyttöä ainoastaan niissä tapauksissa, kun halutaan rajata tunnuksen pääsy yksittäiseen hakemistoon.