Kirjaudu palveluhallintaan osoitteessa: https://inweb.inmicsnebula.fi

Valitse palveluhallinnan etusivulta kohta “Ajastetut tehtävät

Valikossa voit määrittää automaattisesti palvelimella ajettavia komentoja ja niille haluamasi toistumistiheyden. Määritys tulee voimaan “Tee muutokset” -nappia painamalla.