Mikäli INweb-hotellissa olevan sivustonne SSL-salaus ei toimi, ja sivusto antaa ”The page isn’t redirecting properly” kaltaisen viestin, viittaa tämä todennäköisesti siihen, että sivuston SSL-pakotuksen asetuksia tulee säätää.

Ongelman saa yleensä korjattua esimerkiksi seuraavalla .htaccess -tiedoston muutoksella:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https

Jos tämä ei vielä toimi, laajenna seuraavasti:

SetEnvIfNoCase X-FORWARDED-PROTO "^https$" HTTPS
<IfModule mod_headers.c>
Header always set Content-Security-Policy "upgrade-insecure-requests;"
</IfModule>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Oleellisin muutos on X-Forwarded-Proto -kohdan sisältävä rivi.

Jos sivusto on tehty WordPressillä, voi ohjauksen toteuttaa myös seuraavalla lisäyksellä wp-config.php -tiedostoon, johonkin alla näkyvän ohjerivin yläpuolelle:

 $_SERVER['HTTPS'] = 'on'; 
/* Siinä kaikki, älä jatka pidemmälle! */
Avainsanat: