Verkkosivut, sähköposti ja monet muut verkkonäkyvyyden tai sähköisen viestinnän ratkaisut vaativat toimiakseen verkkotunnuksen. Verkkotunnus eli domain on yrityksesi osoite internetissä ja usein myös osa yrityksen tavaramerkkiä ja brändiä. Olemme Viestintäviraston virallinen verkkotunnusvälittäjä ja ylläpidossamme on yhteensä lähes 100 000 domainia. Meiltä saat niin suomalaiset .FI-päätteiset domainit kuin kansainvälisesti tunnetut domainit, kuten .COM, .NET, ja .ORG. Rekisteröi nyt verkkotunnuksesi ja anna meidän huolehtia sen ylläpidosta.

Verkkotunnuksen saatavuuden ja rekisteröintihinnan voit tarkistaa verkkokaupastamme osoitteessa https://www.inmicsnebula.fi/fi/verkkotunnusten-tilaus

Seuraavassa ohjeessa käydään läpi yleisimpiä verkkotunnuksiin liittyviä asioita sekä termistöä.

Verkkotunnus eli domain, on esimerkiksi yrityksen verkkosivujen ja sähköpostipalveluiden yksilöivä nimi / verkko-osoite. Verkkotunnuksia on mahdollista rekisteröidä useilla eri päätteillä. Päätteet ovat useimmiten maakohtaisia (.fi, .se, .us tms.) tai kansainvälisiä (.com, .net, .org tms.). Verkkotunnuksen hinta vaihtelee sen päätteestä riippuen. Esimerkiksi Telia Inmics-Nebula Oy:n verkkotunnus on inmicsnebula.fi

Verkkotunnuksia voi rekisteröidä palveluntarjoajan (Telia Inmics-Nebula Oy) kautta, joka vastaa verkkotunnuksen ylläpitotoimista, kuten siitä, että verkkotunnuksen tekniset määritykset ovat kunnossa.

Palveluntarjoajien lisäksi taustalla toimii myös verkkotunnuksia myöntävä ja hallinnoiva osapuoli. Suomalaisia .fi-verkkotunnuksia rekisteröidään Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) säännösten mukaisesti ja kansainvälisiä verkkotunnuksia ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) säännösten mukaisesti. 

Telia Inmics-Nebula Oy rekisteröi maakohtaisia sekä kansainvälisiä verkkotunnuksia hyväksyttyjen rekisterinpitäjien kautta. Tämän vuoksi joissakin verkkotunnuksiin liittyvissä toimenpiteissä ollaan myös yhteydessä 3. osapuoleen (esimerkiksi Traficom tai ICANN). Telia Inmics-Nebula toimii aina asiakkaan apuna verkkotunnuksen siirtoprosessissa parhaansa mukaisesti.

.FI-verkkotunnukset

Tietoa kaikista .fi-verkkotunnuksiin liittyvistä asioista löytyy Traficomin verkkosivuilta osoitteesta:  https://www.traficom.fi/fi/viestinta/fi-verkkotunnukset

Vastuut ja ehdot ovat kuvattu Telia Inmics-Nebulan käyttöehtosivuilla osoitteessa:  https://www.inmicsnebula.fi/fi/kayttoehdot

Käytännössä Telia Inmics-Nebula Oy rekisteröi verkkotunnuksen asiakkaan ilmoittamilla tiedoilla, asiakkaan nimiin Traficomilta. Asiakas on verkkotunnuksen hallinnollinen osapuoli.

Välittäjän vaihtoavain ja siirtoavain

.fi-verkkotunnusten hallinnoinnista vastaa verkkotunnusvälittäjä ja viime kädessä Traficom. Verkkotunnuksen ylläpitäjää tai välittäjää voidaan vaihtaa välittäjän vaihtoavaimen avulla ja tämän asiakas saa nykyiseltä välittäjältä, tai mikäli verkkotunnus on ilman välittäjää, niin tällöin välittäjän vaihtoavaimen saa viestintävirastolta. Telia Inmics-Nebula Oy ei säilö verkkotunnusten välittäjän vaihtoavaimia, vaan välittäjän vaihtoavain toimitetaan tarvittaessa verkkotunnuksen käyttäjälle (asiakkaalle). Siirtoavainta tarvitaan ainoastaan silloin, kun verkkotunnus halutaan siirtää käyttäjältä toiselle. 

Palveluntarjoaja voi suorittaa hallinnollisia toimenpiteitä verkkotunnukselle asiakkaan puolesta, mutta ainoastaan mikäli verkkotunnus on kyseisen välittäjän ylläpidossa. Lisätietoja: https://www.traficom.fi/fi/viestinta/fi-verkkotunnukset

Siirtoajoista

Verkkotunnus siirtyy lähes välittömästi, joskin nimipalvelimien ym. järjestelmien päivittyminen maailmanlaajuisesti voi kestää 24-72 tuntia. Käytännössä siis muutokset astuvat voimaan 24-72 tunnin kuluessa maantieteellisestä sijainnista riippuen.

Muut verkkotunnukset

Muita kuin .fi-verkkotunnuksia Telia Inmics-Nebula Oy rekisteröi hyväksyttyjen rekisterinpitäjien kautta. Käytännössä Telia Inmics-Nebula Oy rekisteröi verkkotunnuksen asiakkaan ilmoittamilla tiedoilla, asiakkaan nimiin Rekisterinpitäjältä. Asiakas on verkkotunnuksen hallinnollinen osapuoli. Yleisimpiä kansainvälisiä verkkotunnuksia hallitaan siirtoavaimen avulla (transfer key). Mikäli verkkotunnus on tarkoitus siirtää palveluntarjoajalta toiselle, siirto tehdään siirtoavaimen avulla. Tällöin myös verkkotunnuksen siirtolukko (registrar lock) on oltava avattuna. Kansainvälisten verkkotunnusten siirtoavainta, sekä siirtolukkoa voi hallinnoida lähes poikkeuksetta se palveluntarjoaja, jolta asiakas on verkkotunnuksen rekisteröinyt. Kansainvälisen verkkotunnuksen siirto on poikkeuksetta hyväksyttävä sähköpostitse tulevan vahvistuksen kautta. Vahvistusviesti toimitetaan verkkotunnuksen julkisiin tietoihin merkityn hallinnollisen osapuolen sähköpostiosoitteeseen. Verkkotunnus ei aina ole siirrettävissä, esimerkiksi heti rekisteröinnin jälkeen joillakin verkkotunnuksilla alkaa ns. grace period, jonka aikana verkkotunnusta ei voi siirtää. Tämä voi kestää useita viikkoja.

Maakohtaisten verkkotunnusten siirtokäytännöt saattavat vaihdella maittain.

Kansainvälisten verkkotunnusten siirtoajat

Kansainvälisten verkkotunnusten siirto käynnistyy usein 1-7 vuorokauden kuluessa siitä, kun hallinnollinen osapuoli on hyväksynyt verkkotunnuksen siirron. Nimipalvelimien ym. järjestelmien päivittyminen maailmanlaajuisesti voi kestää 24-72 tuntia. Kansainvälisen verkkotunnuksen siirtoon on siis hyvä varata aikaa ainakin viikko.

Nimipalvelimet

Verkkotunnus vaatii toimiakseen nimipalvelimet. Telia Inmics-Nebula Oy ylläpitää nimipalvelimia asiakkaiden verkkotunnuksia varten ja tarjoaa asiakkaille nimipalvelua. Asiakas voi halutessaan hankkia esimerkiksi kotisivupalvelun tai sähköpostipalvelun, jonka hintaan sisältyy nimipalvelu. Mikäli verkkotunnuksella ei ole hankittuna nimipalvelua, verkkotunnukseen liitetyt palvelut eivät toimi, verkkotunnuksen rekisteröinti raukeaa ja se vapautuu haettavaksi.

Asiakas voi halutessaan itse hallita, mitä nimipalvelimia verkkotunnus käyttää. Nimipalvelimien vaihtaminen tarkoittaa käytännössä joissakin tilanteissa palveluntarjoajan vaihtamista. Mikäli vaihdat itse tai 3. osapuoli vaihtaa puolestasi verkkotunnuksen nimipalvelimia, pidäthän huolen siitä, että sinulle ei jää laskutukseen tarpeettomia palveluita aikaisemmalle palveluntarjojalle.

Rekisteröinti

Jotta verkkotunnus toimii, sen on oltava rekisteröity. Verkkotunnus rekisteröidään aina vähintään vuodeksi kerrallaan. Saatavilla olevat rekisteröintiajat sekä rekisteröintihinnat riippuvat verkkotunnuksen päätteestä. Telia Inmics-Nebula Oy jatkorekisteröi halutessaan asiakkaan verkkotunnuksen asiakkaan puolesta, jotta siihen liitetyt palvelut eivät lakkaa toimimasta eikä verkkotunnus vapaudu muille haettavaksi. Asiakas voi myös itse hallita verkkotunnuksen jatkorekisteröintiasetuksia osoitteessa: https://ssl.nebula.fi/laskuhallinta

Whois-tiedot

WHOIS-tiedot tarkoittavat verkkotunnuksen julkisiin tietoihin merkittyjä verkkotunnuksen hallinnoivan osapuolen tietoja. Voit tehdä haluamastasi verkkotunnuksesta WHOIS-kyselyn esimerkiksi Traficomin verkkosivuilta osoitteesta:  https://www.traficom.fi/fi/viestinta/fi-verkkotunnukset/fi-verkkotunnushaku

Verkkotunnuksia hallinnoivat osapuolet edellyttävät palveluntarjoajia pitämään julkisia tietoja ajan tasalla. Tämän vuoksi verkkotunnusasiakkaat saattavat aika ajoin vastaanottaa WHOIS-kyselyjä, joissa pyydetään tarkistamaan, että verkkotunnuksen haltijan tiedot pitävät paikkansa.

Avainsanat: