SAATETUT KÄYNNIT

Konesaleissa käymiseen tarvitsee aina luvan Nebulalta.  Asiakkaan tulee ilmoittaa toiveestaan käydä konesalissa vuorokautta ennen toivomaansa ajankohtaa asiakaspalvelulle sähköpostitse osoitteeseen solutions@nebula.fi tai MyNebula -portaalin kautta osoitteessa http://my.nebula.fi.

Käynnit vahvistetaan aina sähköpostilla, mutta asiakaspalvelun numerosta 09-6818 3850 voi tiedustella esimerkiksi ajankohdan sopivuutta. Löydät asiakaspalvelun aukioloajat klikkaamalla tästä. Konesalissa käyntiä varten asiakkaalle lähetetään sähköpostitse numero/koodi, mikä tulee olla asiakkaan mukana.

SOVITTU AJANKOHTA ON SITOVA

  • Jos asiakas on tilannut käynnin konesalissa, mutta ei saavu paikalle ilmoittamatta kohtuullisessa ajassa myöhästymisestään tai käynnin peruuntumisesta, on asiakas velvollinen korvaamaan tilatun käynnin kustannukset.
     
  • Jos konesalikäynti kestää huomattavasti pitempään varatusta ajasta, on asiakkaan varauduttava tulemaan myöhempänä ajankohtana jatkamaan tehtäviään.

KULKU OMALLA AVAIMELLA

Osaan laitetiloista on mahdollista saada oma avain. Kun asiakkaan käytössä on oma avain, asiakkaalla on pääsy määritettyihin osiin konesalia, sekä omaan räkkiin. Avain, kulkukortti ja kulkulupa ovat aina henkilökohtaisia, eivätkä ne oikeuta päästämään konesaliin muita henkilöitä ilman eri ilmoitusta.

Asiakkaan tulee aina ilmoittaa etukäteen vierailijoilleen (ilmoitettava nimet, syntymäajat, vierailuaika, syy vierailuun, asiakkaan laitteiden/räkkien sijainti). Samanaikainen vierailijamäärä on rajoitettu kahteen.

YLEISTÄ

Konesaleissa tulee aina noudattaa Nebulan ohjeistuksia ja sääntöjä. Konesaleja valvotaan tallentavalla video- ja kulunvalvontajärjestelmällä. Konesaleissa tapahtuneista väärinkäytöksistä ilmoitetaan välittömästi viranomaisille.

Uusissa avaimiin tai kulkulupiin liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä myyntiimme sähköpostitse osoitteeseen sales@nebula.fi tai puhelimitse numeroon 09-6818 3859.

Kulkuluvan, kulkukortin tai avaimen katoamisesta tulee välittömästi ilmoittaa puhelimitse numeroon 09-6818 3850 tai sähköpostitse osoitteeseen solutions@nebula.fi.

Väärinkäyttö- ja tietoturvaloukkaustapauksissa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä osoitteeseen abuse@nebula.fi. Tarkemmat ohjeet yhteydenottoon löydät ohjesivuiltamme.